Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Karta kredytowa Visa Platinum

Wybierając kartę Visa Platinum otrzymujesz luksusowy pakiet usług assistance i serwis Concierge.
RRSO: 15,25%

 

Wraz z kartą Visa Platinum otrzymujesz dostęp do luksusowych usług najwyższej jakości:

 • Ubezpieczenie "Podróżne Platinum"
  • Szeroki zakres ubezpieczenia m.in.: koszty leczenia, utrata bagażu, NNW,
  • Ubezpieczenie dla posiadacza karty lub użytkownika karty dodatkowej i dwóch osób towarzyszących ,
  • Aby aktywować ubezpieczenie wystarczy zapłacić za podróż kartą.
 • Członkostwo w Programie Priority Pass dający dostęp do saloników Executive Lounge na lotniskach w ponad 100 krajach. Posiadacz karty oraz jego goście mogą korzystać z dostępu do prasy, telewizji, Internetu, napojów oraz zaplecza biznesowego.
 • Ubezpieczenie "Bezpieczne Pieniądze Platinum" chroniące m.in.: z tytułu nieuprawnionego użycia karty lub utraty środków wypłaconych z bankomatu.
 • Ekskluzywny Pakiet Usług Assistance obejmujący m.in. Pomoc Medyczną, Pomoc w Domu, Pomoc w Podróży Samochodem.
 • Dostęp do profesjonalnego Serwisu Concierge, który pomaga m.in. w organizacji podróży, zakupie prezentów dla bliskich czy biletów na wydarzenia kulturalne.
 • Członkostwo w Programie Visa Luxury Hotel Collection umożliwiającym rezerwację luksusowych hoteli na całym świecie, z dostępem do dodatkowych przywilejów wynikających ze statusu Klienta VIP. Są to między innymi gwarancja najlepszej ceny, przedłużona doba hotelowa czy też voucher na napoje i przekąski w hotelu.

Zyskujesz również:

 • Wygodne raty w karcie – płać za wszystko kartą kredytową a dzięki usłudze Ratio swoje zakupy i przelewy z rachunku karty kredytowej możesz rozłożyć na wygodne raty.
 • Pieniądze dostępne od ręki – dzięki usłudze Fast Cash już w chwili wnioskowania o kartę kredytową możesz zlecić darmowy przelew środków z rachunku karty kredytowej na dowolnie konto osobiste:
  • zyskujesz dostęp do środków już kilka minut po podpisaniu umowy,
  • przelew możesz rozłożyć na wygodne raty,
  • usługa jest dostępna dla wniosków złożonych w Oddziale lub na infolinii.
 • Ubezpieczenie podróżne dla bliskich, z ubezpieczenia podróżnego mogą korzystać także użytkownicy karty dodatkowej - możesz otworzyć nawet 3 dodatkowe karty kredytowe do rachunku swojej karty.

Zobacz jak wiele zyskujesz dzięki jednej karcie:

 • Do 54 dni bez odsetek - możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu nawet do 54 dni (nie dotyczy wypłat z bankomatów).
 • Kartę zbliżeniową – jeżeli nie chcesz płacić zbliżeniowo możesz wyłączyć tę funkcję, w tym celu skontaktuj się z Bankiem, dzwoniąc pod numer telefonu 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).
 • Możliwość zarządzania limitami wypłat gotówkowych, płatności bezgotówkowych w sklepach i internecie poprzez usługi bankowości elektronicznej Santander internet / mobile.
 • Możliwość zwiększenie limitu na karcie kredytowej – w każdej chwili możesz bezpłatnie zwiększyć limit na swojej karcie kredytowej.
 • Możliwość zrobienia przelewu z rachunku karty - możesz wykonać przelew na dowolny rachunek w złotych np.: opłacić rachunek za prąd, gaz czy telefon.

Bezpieczeństwo:

 • Twoje transakcje kartą w internecie zabezpieczone są dodatkowo usługą 3D-Secure.
 • Usługa Chargeback - możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy jeżeli za towar/usługę zapłacono kartą i usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem – na podstawie procedury reklamacyjnej Bank może dochodzić Twoich racji przed drugą stroną transakcji.
 • Możesz też skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Bezpieczna Karta.

Aby zamówić kartę kredytową w Santander Bank Polska wystarczy posiadać:

 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • adres do korespondencji na terytorium Polski,
 • uzyskiwać miesięczne dochody netto w wysokości nie mniejszej niż 10 000 złotych,

Jeśli nie spełniasz tych warunków, zadzwoń pod numer 1 9999*, aby uzyskać informację o najdogodniejszym sposobie uzyskania karty kredytowej (* opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora).

Aby wypełnić wniosek przygotuj wcześniej:

 • dowód osobisty,
 • dane pracodawcy (NIP, REGON, adres, telefon),
 • datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • dane o Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy – jeśli ich nie znasz, poproś pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub wypełnienie zaświadczenia o zarobkach,
 • zaświadczenie o zarobkach,

Jeżeli pozostajesz we wspólności majątkowej (ustawowej) i wnioskujesz o nową kartę kredytową na kwotę wyższą niż 20 000 zł lub chcesz zwiększyć limit w karcie kredytowej do łącznej kwoty przekraczającej 20 000 zł, Bank może wymagać zgody Twojego współmałżonka na zaciągnięcie przez Ciebie kredytu wyrażonej podpisem na wniosku i umowie.

"Karta przez telefon"

Wydzwoń swoją kartę kredytową 19999 i ciesz się zwolnieniem z opłat miesięcznych. Zawnioskuj o kartę do 30.06.2019 r.

Szczegóły w Regulaminie promocji „Karta kredytowa przez telefon”

 

Nota prawna

Z promocji „Karta kredytowa przez telefon”, która trwa do dnia 30.06.2019 mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska (Bank) warunki oceny zdolności kredytowej. Bank od wykorzystanej kwoty limitu w karcie kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. 10% w skali roku. Na całkowitą kwotę do zapłaty w całym okresie kredytowania, tj. 24 miesięcy w wysokości 2966,59 zł składają się: całkowita kwota kredytu 2600,00 zł oraz całkowity koszt kredytu 366,59 zł (w tym odsetki 366,59 zł). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,20%. Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Nieoprocentowany kredyt nie dotyczy wypłat z bankomatów. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 23.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu i regulamin promocji „Pieniądze od ręki w Karcie na start” dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.
Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 020 883 050 zł.
Usługa Fast Cash – zlecenie przelewu środków z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany przez klienta rachunek już w chwili wnioskowania o kartę kredytową; Dzięki temu klient zyskuje dostęp do środków w ramach limitu już po kilku minutach – bez konieczności oczekiwania na dostarczenie karty kredytowej i jej aktywowania;
Przelew z rachunku Karty Kredytowej – transakcja bezgotówkowa dokonywana z rachunku Karty Kredytowej za pośrednictwem usługi Santander internet lub aplikacji Santander mobile w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla usług Santander online limitów przelewów (usługa uruchamiana jest na podstawie odrębnej umowy usług Santander online i autoryzowana w trybie wskazanym szczegółowo w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych) lub inny przelew z rachunku Karty Kredytowej dokonywany przez Bank na zlecenie Posiadacza. Nie ma możliwości wykonania przelewu z rachunku Karty Kredytowej w celu: uznania rachunku innej Karty Kredytowej oraz dokonania doładowań telefonu, zleceń stałych, przelewów walutowych, zakładania lokat, operacji związanych z funduszami inwestycyjnymi Santander. Przelew jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy. Opłaty roczne i miesięczne oraz przewalutowanie transakcji stanowią obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach Banku.
Stan na dzień 1.01.2019 r.

 

Zakończone promocje

 

Wyszczególnienie czynności
Opłata roczna za kartę w pierwszym roku
karta główna 500,00 zł
ZWOLNIENIA Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty.
Opłata miesięczna za kartę w kolejnych latach (pobierana w trybie miesięcznym)
karta główna 42,00 zł
karta dodatkowa Bez opłat
ZWOLNIENIA Opłaty nie są pobierane pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji wykonanych daną kartą (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej).
Opłata za wznowienie karty 15 zł
Wypłata gotówki w kraju i za granicą 4% min 10,00 zł
Dokonanie transakcji bezgotówkowej w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory. 4% min 10,00 zł
Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę Konta Karty) 2,0%
Przelew z rachunku karty kredytowej złożony za pośrednictwem usług Santander internet (od kwoty przelewu) 4% min 10,00 zł
Zmiana karty na wniosek klienta 12,00 zł
Opłata za uruchomienie usługi Ratio 1% min 5,00 zł
Zestawienie operacji
dla karty głównej Bez opłat
dla karty dodatkowej Bez opłat
Usługa Priority Pass 125 zł1)
Zmiana daty generowania zestawień operacji 20 zł

1) Opłata za wejście do saloniku lotniskowego, pobierana każdorazowo za wizytę od każdej osoby. Zwolnione z opłaty są cztery pierwsze wejścia w danym roku kalendarzowym.

Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
Dla karty Mastercard World Elite obowiązuje oprocentowanie zmienne równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art.359 § 21 kodeksu cywilnego pomniejszonej o 5,01 punktów procentowych.
Visa Platinum 10,00% * 15,25%
World MasterCard 10,00% * 12,52%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 10,00% 14,61%
MasterCard Silver 10,00% 13,90%
Karta Kredytowa 123 10,00% 14,36%
Mastercard World Elite 4,99% 7,47%
 

* w przypadku zmiany typu karty WORLD (BIN 536388) oraz Platinum (BIN 552044) na kartę World MasterCard lub Visa Platinum oprocentowanie wynosi : dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej – 9%, dla transakcji gotówkowych – 10%.

Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
World MasterCard, Visa Silver „Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Karta Kredytowa 123 7,99%
Visa Platinum 6,99%
Mastercard World Elite 4,99%
 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 23.07.2018 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia:
- limit kredytowy: 3 300,00PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 000,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 4 700,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 9 200,00 PLN dla kart World MasterCard, 15 900,00 PLN dla kart Visa Platinum.
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
- miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.
- limit kredytowy: 3 300,00PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 000,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 4 700,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 9 200,00 PLN dla kart World MasterCard, 15 900,00 PLN dla kart Visa Platinum, 100 000,00 PLN dla kart Mastercard World Elite,

Karta kredytowa NA KLIK w Santander internet

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do Santander internet.
 2. Wejdź w zakładkę Oferta Banku. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę limitu karty kredytowej dostępnej bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami karty kredytowej "NA KLIK" i złóż wniosek .
 4. Decyzja o przyznaniu karty kredytowej zostanie podjęta nawet w 60 sekund.
 5. W ciągu 7 dni roboczych otrzymasz kartę kredytową na wskazany adres.

Karta kredytowa NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Santander Bank Polska, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej Santander internet.


Karta kredytowa w aplikacji Santander mobile

Pobierz aplikację
 1. Zaloguj się do aplikacji Santander mobile.
 2. Wejdź w zakładkę Portfel i wybierz z listy opcję Zmów produkty -> karta kredytowa. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę limitu karty kredytowej dostępnej bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami oferty kart kredytowych i złóż wniosek.
 4. Decyzja o przyznaniu karty kredytowej zostanie podjęta nawet w 60 sekund.
 5. W ciągu 7 dni roboczych otrzymasz kartę kredytową na wskazany adres.

Karty kredytowe dostępne w aplikacji Santander intander mobile to indywidualna oferta dla klientów Santander Bank Polska, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej Santander internet.


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpiszesz umowę, a karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

Z oferty karty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska S.A. warunki oceny zdolności kredytowej. Pozostałe warunki uzyskania karty kredytowej dostępne są w Regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Zamów kartę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm