Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Polecenie wypłaty w obrocie z zagranicą

Polecenie wypłaty to łatwy i tani sposób na zapłatę partnerowi zagranicznemu lub przyjęcie płatności od niego.

 
 • Najlepsze rozwiązanie
  Polecenie wypłaty to tania i prosta forma rozliczania transakcji.
 • Szybko, szybciej, najszybciej
  W zależności od rodzaju polecenia wypłaty dostępne są różne tryby realizacji – zwykły, pilny i ekspresowy.
 • Również przez Internet
  Polecenia wypłaty można składać w placówce Banku jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej – w systemie Santander online, IBIZNES lub poprzez aplikację Minibank24.

Z rachunku w Santander Bank Polska

Klient wskazuje odbiorcę, a Santander Bank Polska wykonuje złożoną dyspozycję przekazania określonej kwoty. Polecenie wypłaty realizowane jest z rachunku Klienta prowadzonego w Santander Bank Polska. W ten sposób można zarówno zapłacić swojemu partnerowi zagranicznemu, jak i przyjąć płatność od niego.

Zabezpieczenie przed zmianami kursu

Klient stosując rozliczenia w formie poleceń wypłaty może zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą kursu poprzez zawarcie terminowej transakcji walutowej (forward).

W różnych walutach

W Santander Bank Polska polecenia wypłaty wykonywane są w walutach obcych i w PLN. Istnieje możliwość realizacji polecenia wypłaty w walutach zawartych w Wykazie walut, nie ujętych w tabeli kursowej Santander Bank Polska

Atrakcyjne kursy przy dużych kwotach

W przypadku transakcji na kwoty przekraczające 50 tys. EUR istnieje możliwość negocjowania kursu walutowego.

Dostępne tryby realizacji

1) dla płatności UUP w euro:

 • tryb zwykły - rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
 • tryb ekspresowy – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę)

2) dla poleceń wypłaty SEPA:

 • tryb zwykły - rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę);

3) dla poleceń wypłaty TARGET:

 • tryb ekspresowy - rachunek dostawcy Odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę).

4) dla pozostałych poleceń wypłaty:

 • tryb zwykły - rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie drugiego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
 • tryb pilny (PLN, EUR, USD, GBP) - rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
 • tryb ekspresowy (PLN, EUR, USD, GBP) - rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę).

Polecenia wypłaty realizowane są zgodnie z obowiązującym w Santander Bank Polska cut off time – czyli godzinami przyjmowania zleceń od Klientów.

Elektroniczne potwierdzenie

Doskonały sposób na bieżące monitorowanie wszystkich transakcji dewizowych na rachunku Twojej firmy – elektroniczne potwierdzenie każdej transakcji otrzymasz na Twój e-mail. więcej »

Komunikat MT101 (Request for Transfer)

Umożliwimy Ci zlecanie przelewów z zagranicy i zdalne zarządzanie Twoimi rachunkami, bez konieczności podróży i ustanawiania pełnomocników. więcej »

Santander Bank Polska w systemie SEPA

SEPA - (Single Euro Payments Area) to system rozliczeń dla płatności w EUR realizowanych na terenie UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

Santander Bank Polska uczestniczy w rozliczeniach płatności SEPA zarówno od strony odbioru komunikatów walutowych w EUR, jak i ich wysyłki.

Polecenie wypłaty SEPA musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia płatniczego euro,
 • numer rachunku odbiorcy zgodny ze standardem IBAN,
 • bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro),
 • opcja kosztowa SHA,
 • tryb realizacji zwykły.

Banki rozliczające SEPA CT

Jak zrealizować przelew SEPA w Mojej Firmie Plus?

Santander Bank Polska bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2

Polecenie wypłaty Target – jest to zlecenie płatnicze rozliczane poprzez system Target2, który umożliwia dokonywanie transakcji w walucie EUR. Rozliczenia w oparciu o Target2 są najszybszą ścieżką realizacji płatności. Jest to system rozliczeń w czasie rzeczywistym (RTGS). Oznacza to, że należność może trafić na rachunek odbiorcy nawet w ciągu kilkudziesięciu minut. Santander Bank Polska, należąc do systemu TARGET2, uczestniczy w rozliczeniach poleceń wypłaty TARGET zarówno od strony odbioru komunikatów jak walutowych w EUR jak i ich wysyłki.

Aby polecenie wypłaty zostało wysłane za pośrednictwem systemu Target2 musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia płatniczego euro,
 • numer rachunku odbiorcy; w przypadku przekazania środków do kraju, w którym obowiązuje IBAN - zgodny ze standardem IBAN,
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy (kod BIC),
 • bank odbiorcy będący uczestnikiem TARGET (Transeuropejski Zautomatyzowany System Ekspresowego Transferu Płatności),
 • tryb realizacji ekspresowy.

Lista uczestników TARGET2


Zasady realizacji polecenia wypłaty w rublu rosyjskim PDF

Lista VO-kodów PDF

Zasady realizacji polecenia wypłaty w renminbi (juan chiński) PDF

Na czym polega specyfika poleceń wypłaty wysyłanych do USA?
Przy poleceniach wypłaty wysyłanych do USA bardzo istotne jest podanie numeru rozliczeniowego banku amerykańskiego zwanego numerem ABA lub Fedwire/Routing, składającego się z 9 cyfr np. „021000021”
Aby uniknąć reklamacji i opóźnień w przekazaniu środków do odbiorcy, należy wskazać ten właśnie numer zamiast BIC Banku Odbiorcy.
W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje określony standard rachunku, dlatego długość znaków rachunku odbiorcy może być różna.


Lista korespondentów Santander Bank Polska S.A

Dokumenty i pliki do pobrania

Jak skorzystać z usługi Polecenie wypłaty w obrocie z zagranicą?

Szczegółowych informacji na temat usługi udzielają Doradcy w oddziałach Santander Bank Polska.

Aby zrealizować polecenie wypłaty należy wypełnić i złożyć dyspozycję wystawienia polecenia wypłaty w Oddziale.

Polecenie wypłaty można zrealizować również w kanałach elektronicznych (w serwisie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej).

Zamów

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm