Infolinia: 1 9999

Wypłaty BFG

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.

W związku ze spełnieniem warunku gwarancji wobec Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Bank Zachodni WBK S.A. dokonuje wypłat środków gwarantowanych w imieniu i na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przysługuje świadczenie gwarancyjne w wysokości do równowartości w złotych 100 tys. euro, tj. do 422.000,00 zł (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 12 maja 2017 r.).

Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych oddziałach Banku Zachodniego WBK (wykaz oddziałów Banku, wraz z ich danymi teleadresowymi, dostępny jest na stronie www.bzwbk.pl) od 22 maja 2017 roku do 21 lipca 2017 roku. Po tym terminie wypłaty będą realizowane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Klienci indywidualni Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej proszeni są o osobiste zgłoszenie się do jednego ze wskazanych oddziałów Banku Zachodniego WBK z dokumentem tożsamości.

W przypadku osób prawnych, ich reprezentanci powinni zgłosić się osobiście do jednego ze wskazanych oddziałów Banku Zachodniego WBK z dokumentem tożsamości, dokumentami rejestrowymi podmiotu (np. odpis z KRS) oraz dokumentami wskazującymi osoby uprawnione do reprezentacji.

Środki gwarantowane zostaną wypłacone w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w gotówce lub w formie przelewu na rachunek wskazany przez klienta.

Bank Zachodni WBK nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie od sposobu wypłaty środków (przelewem lub gotówką). W przypadku wypłat gotówkowych dla kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest osobiste awizowanie wypłaty w wybranym oddziale Banku Zachodniego WBK, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych przed planowaną wypłatą.

Środki gwarantowane będą wypłacane wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W przypadku ogłoszenia upadłości tej Kasy wierzytelności powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Szczegółowe zasady dotyczące wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK zostały określone w Regulaminie wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnosciowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, dostępnym na www.bzwbk.pl.

Od dnia zawieszenia działalności Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (tj. 12 maja 2017 r.) wszelkie przelewy środków pieniężnych przychodzące na dotychczasowe rachunki Klientów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym z tytułu wynagrodzeń, rent czy emerytur są zwracane do zleceniodawców. Rekomendujemy Klientom, by zaktualizowali u pracodawców, w ZUS, KRUS lub innych instytucjach dane dotyczące numerów rachunków, na które powinny być przekazywane ich świadczenia. Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej należy dokonywać zgodnie z informacjami podawanymi przez Zarządcę Komisarycznego tej Kasy.

Pod numerem infolinii BZ WBK: 61 286 97 15 (dla dzwoniących z kraju) i +48 61 286 97 15 (dla dzwoniących z kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) można uzyskać informacje dotyczące wypłat środków gwarantowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK.

W sprawie systemu gwarancji depozytów prosimy o kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (www.bfg.pl): 2800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłaty za połączenia telefoniczne są zgodne z taryfą danego operatora).

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm