Kolejne Placówki Relacyjne Santander Universidades

Realizowany na całym świecie i odnoszący przy tym duże sukcesy, projekt Santander Universidades rozpoczął swoją działalność na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Strefy relacyjne które powstały na Uczelniach oferują nie tylko dostęp do nowoczesnych i wygodnych rozwiązań finansowych, ale pozwalają również na nawiązanie nowej relacji z Centrum Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Oddziałowej.  Jednym z założeń podjętej współpracy ma być wspieranie rozwoju kompetencji studentów i rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni.

Strefa relacyjna która powstała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oferuje nie tylko dostęp do nowoczesnych i wygodnych rozwiązań finansowych, ale pozwala również na nawiązanie nowej relacji z Centrum Bankowości Korporacyjnej i Bankowości Oddziałowej. Jednym z założeń podjętej współpracy ma być wspieranie rozwoju kompetencji studentów, rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni i integracji poprzez szereg programów związanych z rozwojem personalnym. Program Santander Universidades chce podnosić kompetencje i kwalifikacje studentów aby łatwiej, lepiej i mocniej adaptowali się w brutalnym świecie konkurencji, digitalizacji i cyfryzacji będziemy starali się rozwijać i wspierać ten obszar – powiedział Tomasz Mielniczuk - Dyrektor Departamentu Santander Universidades

W uroczystym otwarciu strefy relacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele i władze uczelni, pracownicy Banku Zachodniego WBK, współpracujący przy projekcie, przyszli pracownicy placówki relacyjnej oraz studenci uczelni. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Rektor Uczelni prof. Andrzej Mastalerz oraz Alina Banaś, Dyrektor Biura Rozwoju Placówek.

- Pierwsze dni na nowej uczelni już pokazały jak różni są studenci, jak różne są ich potrzeby i zainteresowania. Naszym zadaniem jest wsparcie całej społeczności akademickiej AWF w Warszawie, a dzięki już wcześniej zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie połączyć działania społeczne z równie ważnymi działaniami biznesowymi – powiedział Rafał Denga, Menedżer nowej placówki.

Santander Universidades poprzez ścisłą współpracę z Uczelniami, realizuje jeden ze swoich strategicznych celów, jakim jest wspieranie edukacji i rozwoju szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi na całym świecie.

 

Aktualności

Konkurs LUMEN 2017 Leaders in University Management

news

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-technologicznej PCG Academia w 2015 roku. Konkurs adresowany jest do kadry zarządzającej polskic...

 

V INTERNATIONAL UNIVERSITY SMART CARD CONGRESS

news

W dniach 30 i 31 marca w Warszawie odbył się V International University Smart Card Congress. Spotkanie w całości jest poświęcone cyfryzacji uczelni wyższych. To najważniejsze wydarzenie realizowane w ramach programu Santander Universidades. Tym razem, po raz pierwszy, odbył się w Polsce - w gmachu S...

 

Kolejne Placówki Relacyjne Santander Universidades

news

Realizowany na całym świecie i odnoszący przy tym duże sukcesy, projekt Santander Universidades rozpoczął swoją działalność na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Strefy relacyjne które powstały na Uczelniach oferują nie tylko dostęp do nowo...

 

Dołączyła do nas PPWSZ w Nowym Targu

news

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu podpisała dzisiaj umowę ramową, dzięki której dołączyła do uczelni Santander Universidades....