IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE REKTORÓW

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich, polityków oraz przedsiębiorców wzieło udział w Spotkaniu Rektorów "Universia" współorganizowanym przez Santander Universidades.

W dniach 21 -22 maja odbyło się największe na świecie wydarzenie na styku biznesu i świata akademickiego. Jego Królewska Mość Filip VI, Marcelo Rebelo de Sousa, Prezydent Republiki Portugalii Król wraz z Aną Botin, Przewodniczącą Banco Santander przewodniczyli ceremonii otwarcia IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów "Universia" w Salamance.

Polskę reprezentowała delegacja 14 rektorów oraz przedstawiciele naszego banku, na czele z Gerry Byrne'em, przewodniczącym Rady Nadzorczej i Arkadiuszem Przybyłem, wiceprezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedla wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance daje możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego. Jest również dobrą okazją do wypracowania wspólnych działań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed uczelniami – powiedział Dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

Przedstawiciele środowiska akademickiego biorą udział w dyskusjach panelowych skupionych wokół trzech głównych tematów: "Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym", "Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?" oraz "Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny".

Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu. IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance jest wyjątkową szansą dla przedstawicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – powiedział Arkadiusz Przybył, wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

- Władze 14 uczelni współpracujących z Santander Universidades w Polsce biorą udział w tym wyjątkowym w skali świata wydarzeniu. Spotkanie to pokazuje, jak ważne dla Grupy Santander i Banku Zachodniego WBK jest środowisko akademickie. Dla nas z kolei to świetna okazja do zacieśniania współpracy z władzami uczelni oraz rozwoju programu Santander Universidades – podsumował Wojciech Leśniewski, menedżer Santander Universidades w Polsce.

 

Aktualności

XII edycja Finance Week na Uniwersytecie Łódzkim

news

Od 7 do 11 maja odbył się na Uniwersytecie Łódzkim XII edycja projektu Finance Week, zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Progress, przy wsparciu Santander Universidades. Finance Week to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów, cieszących się dużą popularnością wśród ł&oac...

 

IV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE REKTORÓW

news

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich, polityków oraz przedsiębiorców wzieło udział w Spotkaniu Rektorów "Universia" współorganizowanym przez Santander Universidades. W dniach 21 -22 maja odbyło się największe na świecie wydarzenie na styku bizne...

 

Konkurs LUMEN 2017 Leaders in University Management

news

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-technologicznej PCG Academia w 2015 roku. Konkurs adresowany jest do kadry zarządzającej polskic...

 

V INTERNATIONAL UNIVERSITY SMART CARD CONGRESS

news

W dniach 30 i 31 marca w Warszawie odbył się V International University Smart Card Congress. Spotkanie w całości jest poświęcone cyfryzacji uczelni wyższych. To najważniejsze wydarzenie realizowane w ramach programu Santander Universidades. Tym razem, po raz pierwszy, odbył się w Polsce - w gmachu S...