Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
Zabezpieczenie ryzyka kursowego

Terminowe transakcje walutowe FORWARD

Polegają na zakupie lub sprzedaży jednej waluty za cenę wyrażoną w innej walucie w ściśle określonym dniu w przyszłości.

 
 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 • ograniczenie wpływu zmian kursu walutowego na działalność przedsiębiorstwa
 • możliwość zmiany daty realizacji poprzez zawarcie transakcji FX SWAP
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji
Szybka wymiana walut

Transakcja natychmiastowej wymiany walut

Polega na natychmiastowej wymianę dowolnej pary walut spośród walut, które znajdują się w tabeli kursowej Santander Bank Polska

 
 
 • kurs walutowy kwotowany bezpośrednio przez dealera na indywidualnie negocjowanych warunkach w oparciu o aktualny kurs rynkowy
 • bezpośrednie kwotowania krzyżowe dla wszystkich par walutowych z tabeli kursów Santander Bank Polska
 • możliwość zawierania transakcji w godzinach od 8:00 do 17.00
 • możliwość składania zleceń na kupno/sprzedaż waluty po określonym przez Klienta kursie
 •  
Wymiana walut po dogodnym kursie

Transakcja FX SWAP

Transakcja pozwala na kupno (lub sprzedaż) określonej kwoty waluty w bliższym terminie i jednoczesna sprzedaż (lub kupno) tej samej kwoty waluty w dalszym terminie, po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji.

 
 • ułatwienie zarządzania bieżącymi nadwyżkami i niedoborami finansowymi w różnych walutach
 • transakcję można stosować jako alternatywę w stosunku do wykorzystywania kredytów obrotowych
 • możliwość swobodnego dostosowania daty zapadalności zawartych wcześniej transakcji skarbowych do nowych potrzeb
Sposób na ryzyko kursowe importera

Opcja walutowa Call

Zakup Opcji Call daje prawo do zakupu waluty w przyszłości po określonym kursie zabezpieczenia. Nie stanowi natomiast zobowiązania i pozwala na kupno waluty po kursie rynkowym, gdy ten okaże się korzystniejszy w dacie wygaśnięcia opcji.

 
 • możliwość ustalenia maksymalnego kursu kupna waluty
 • swoboda w wyborze korzystniejszego kursu realizacji
 • możliwość rozliczenia transakcji przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż opcji na rynku
Sposób na ryzyko kursowe eksportera

Opcja walutowa Put

Zakup opcji Put daje prawo do sprzedaży waluty w przyszłości po określonym kursie zabezpieczenia. Nie stanowi zobowiązania i pozwala na sprzedaż waluty po kursie rynkowym, gdy ten okaże się korzystniejszy w dacie wygaśnięcia opcji.

 
 • możliwość ustalenia minimalnego kursu sprzedaży waluty
 • swoboda w wyborze korzystniejszego kursu realizacji
 • możliwość rozliczenia transakcji przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż opcji na rynku

Transakcja IRS

Transakcja IRS polega na wymianie płatności odsetkowych w danej walucie naliczanych według zmiennej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według stałej stopy procentowej od ustalonej kwoty nominału.

 
 • zabezpieczenie przed ryzykiem zmian stóp procentowych
 • ułatwienie planowania finansowego poprzez ustabilizowanie kosztów odsetkowych
 • swoboda w wyborze okresu zabezpieczenia – czas trwania transakcji IRS nie musi obejmować całego okresu kredytowania

Barierowe opcje walutowe Call/Put

Kupno Opcji barierowych, podobnie jak opcji standardowych (waniliowych), daje prawo do kupna (opcja Call) lub sprzedaży (opcja Put) waluty po ustalonym kursie realizacji. Obok kursu realizacji w transakcji określa się również rodzaj oraz kurs bariery (lub dwóch barier) stanowiących mechanizm prawa do aktywacji lub wygaszenia danej opcji.

 
 • niższy koszt w porównaniu z opcją Call i Put bez barier
 • większa elastyczność w budowaniu profili zabezpieczeń
 • wiele rodzajów dostępnych opcji: Knock-Up & In, Knock-Down & In, Knock-Up & Out. Knock-Down & Out, Double Knock In, Double Knock Out

Azjatyckie opcje walutowe Call/Put

Opcje azjatyckie służą do zabezpieczania cyklicznych przepływów walutowych. W dniu realizacji przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem realizacji a średnią z kursów referencyjnych (np. średnia z fixingów NBP EUR/PLN) liczoną według ustalonych w transakcji zasad.

 
 • niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu wymiany serii przepływów walutowych
 • efektywność – jedna transakcja zabezpiecza wiele przepływów w danym okresie
 • możliwość budowania strategii opcyjnych uwzględniających mechanizm obliczania średniej kursów dla dowolnych dni życia opcji

Kontakt:

 

Kontakt z doradcą

Centrum Obsługi Biznesu

(71) 393 8888

Biuro Prasowe

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm