Oferta dla
Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to Program umożliwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z licznych ulg i przywilejów. Dla naszych Klientów, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, przygotowaliśmy wyjątkową promocję w ramach, której można skorzystać z atrakcyjnej oferty wielu produktów bankowych.

Karta dopasowana Mastercard/Visa

Posiadacz debetowej Karty Dopasowanej do konta osobistego sam decyduje, kartę której organizacji płatniczej będzie nosił w portfelu. Każdy wybór klienta jest równoznaczny ze zwolnieniem z comiesięcznej opłaty za kartę w ramach promocji, dzięki temu posiadanie karty jest bezpłatne.

Karta Dopasowana wydawana jest do nowoczesnego i innowacyjnego Konta Jakie Chcę, dopasowanego do potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. A szereg dodatkowych usług, które można uruchamiać i zmieniać w razie potrzeby sprawia - że Konto Jakie Chcę z Kartą Dopasowaną staje się dostosowane do stylu życia i okoliczności.

Karta kredytowa 1I2I3 Karty kredytowe RRSO wynosi 13,78%.

Korzystanie z Karty Kredytowej 1|2|3 na promocyjnych warunkach trwa przez cały okres obowiązywania umowy. Klient zwolniony jest z opłaty rocznej i miesięcznej w pierwszym i kolejnych latach.

Płacąc kartą Klient ma możliwość skorzystania z nagrody w postaci:

  • 1%zwrotu wydatków we wszystkich supermarketach spożywczych w Polsce.
  • 2%zwrotu wydatków na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
  • 3%zwrotu wydatków we wszystkich restauracjach i fastfoodach w Polsce.

Aby stać się posiadaczem Karty Kredytowej 1|2|3 wystarczy mieć dochód nie mniejszy niż 1000 zł miesięcznie w chwili składania wniosku oraz w okresie obowiązywania umowy o kartę. Do Karty Kredytowej 1|2|3 może zostać wydana karta dodatkowa. Posiadaczem karty dodatkowej może być osoba niebędąca posiadaczem KDR.

Maksymalnie nawet do 760 zł rocznie. Warunkiem otrzymania nagrody za dany miesiąc kalendarzowy jest posiadanie ustawionej automatycznej spłaty minimalnej kwoty zadłużenia na koncie Karty Kredytowej 1|2|3.

Informacja prawna Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku Karty kredytowej 1|2|3 pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. 10% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 5500 zł, całkowita kwota do zapłaty 6541,40 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu 1041,40 zł (w tym: odsetki 801,40 zł, opłaty miesięczne 240,00 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 03.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Karta kredytowa
Visa Silver
“Akcja Pajacyk” Karty kredytowe RRSO wynosi 13,78%.

Karta Kredytowa Visa Silver „Akcja Pajacyk”

Posiadacz Karty Visa Silver „Akcja Pajacyk” wspiera Polską Akcję Humanitarną. Część prowizji za płatność kartą Bank przekazuje na Akcję Pajacyk fundującą wyżywienie dla dzieci z najuboższych rodzin. Aby skorzystać z promocyjnych warunków Karty Kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk” posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien złożyć wniosek o wydanie Karty Kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk”. 100% zniżka w rocznej opłacie za kartę (w pierwszym roku), 0 zł opłat miesięcznych w kolejnych latach przez cały okres obowiązywania umowy.

Do Karty Kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk” może zostać wydana karta dodatkowa. Posiadaczem karty dodatkowej może być osoba niebędąca posiadaczem KDR

Pozostałe produkty objęte ofertą specjalną dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy Karty Dużej Rodziny określone są w regulaminie promocji. Regulamin

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski Program wsparcia rodzin posiadających trójkę dzieci i więcej oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne oraz prywatnych przedsiębiorców.

Czym jest Karta Dużej Rodziny

„Karta Dużej Rodziny” to program dla rodzin wielodzietnych, prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do grona partnerów Karty Dużej Rodziny dołączył również Bank Zachodni WBK.

Karta Dużej Rodziny jest rozwiązaniem, dzięki któremu rodziny – z co najmniej trojgiem dzieci – zyskują szereg ulg i przywilejów. Zarówno na usługi świadczone przez instytucje publiczne, jak i przez osoby prywatne. Już dziś mogą Państwo sprawdzić, ile korzyści daje Karta Dużej Rodziny w naszym Banku.

Komu przysługuje

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskanych dochodów

Kartę Dużej Rodziny otrzymują rodzice dożywotnio oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, może korzystać z karty do ukończenia 25 roku życia

Kartę Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych otrzymują dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niesprawności

Karta Dużej Rodziny jest imienna, wydawana BEZPŁATNIE każdemu członkowi rodziny wielodzietnej

Jak uzyskać

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy odpowiadającym miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedury wydawania karty uzyskać można pod adresem rodzina.gov.pl

Pobierz

Regulamin promocji dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy Karty Dużej Rodziny PDF 331 KB

Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji dla członków rodzin wielodzietnych posiadaczy Karty Dużej Rodziny PDF 226 KB

Sprawdź

Taryfa opłat i prowizji

Kontakt

Infolinia 1 9999