Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
Kredyt gotówkowy – santander.pl

Promocja – Kredyt gotówkowy „Lżejsza rata”

Przenieś swoje kredyty do nas i zamień dotychczasowe raty w jedną lekką. Sprawdź!
RRSO: 10,89%

 

Dzięki kredytowi gotówkowemu na spłatę zobowiązań, które posiadasz w innym banku lub instytucji finansowej takie jak kredyty lub pożyczki, możesz teraz skonsolidować w łatwy sposób a dodatkowo dobrać sobie dowolną kwotę kredytu.

Nasi doradcy pomogą Tobie we wszystkich formalnościach abyś mógł poczuć, że rata kredytu może być lżejsza.

Warunki promocji:

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań w innym banku

Standardowo:

 • oprocentowanie już od 4,99% w skali roku (RRSO 10,89%),
 • okres spłaty - nawet 120 miesięcy dla kwoty od 20 000 zł,
 • oprócz spłacanych zobowiązań, możesz dobrać dowolną kwotę kredytu,
 • atrakcyjna kwota kredytu – od 1 000 zł do 150 000 zł (w skład kwoty kredytu wchodzi kwota prowizji i ewentualne składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT),
 • możesz wybrać dogodny dzień dnia spłaty kredytu,
 • wakacje kredytowe – możesz zawiesić spłatę rat kapitałowych nawet do 6 miesięcy,
 • bezpieczeństwo – możesz skorzystać z ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT.

Promocja trwa do 30 czerwca 2019 r. Wniosek należy złożyć do 31 maja 2019 r., natomiast umowa powinna zostać podpisana najpóźniej 30 czerwca 2019 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Lżejsza rata wynosi 10,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 46 219,68 zł, całkowita kwota do zapłaty 62 868,01 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt kredytu 16 648,33 zł (w tym: prowizja 580,32 zł, odsetki 16 068,01 zł), umowa zawarta na okres 75 miesięcy, 74 miesięczne raty równe w kwocie 838,75 zł, ostatnia rata 800,51 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa, minimalna wysokość oprocentowania oraz maksymalny okres kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanych przez Santander Bank Polska S.A. Maksymalna kwota kredytu jaką możesz otrzymać to dwudziestokrotność Twojego dochodu netto, jednak nie więcej niż 120 000,00 zł, a jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i uzyskujesz dochody z tytułu umowy o pracę, nie więcej niż 150 000,00 zł. 0% prowizji dotyczy części kredytu przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych (tj. kredyty, pożyczki, za wyjątkiem zadłużenia na kartach kredytowych, zadłużenia z tytułu limitów kredytowych w koncie osobistym, kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie oraz przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) udzielonych przez inny bank lub instytucję finansową. Oprocentowanie zmienne dostępne jest powyżej 24 miesięcy okresu kredytowania natomiast oprocentowanie stałe dostępne jest do 24 miesięcy okresu kredytowania. W trakcie okresu kredytowania, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od uruchomienia kredytu, istnieje możliwość wielokrotnego zawnioskowania o zawieszenie rat kapitałowych, przy czym łączny okres karencji nie może przekroczyć 6 miesięcy. Skorzystanie z tej możliwości może powodować wydłużenie okresu spłaty kredytu, przy czym łączny okres kredytowania nie może przekraczać 72 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. i Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Stan na 4.02.2019 r.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Stan na 4.02.2019 r.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy na spłatę zobowiązań:

 • jeśli jesteś Klientem naszego banku i Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy o prace wpływa na Twoje konto osobiste wystarczy:
  • oświadczenie o dochodach
 • jeśli nie jesteś jeszcze Klientem naszego banku do wypełnienia wniosku przygotuj:
  • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
  • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
  • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
  • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
  • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
  • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach,
  • umowa kredytowa wraz z aneksami dotycząca spłacanego zobowiązania (jeżeli umowa nie zawiera numeru rachunku do spłaty dodatkowo dowolny dokument, w którym wskazany jest ten rachunek, np. w przypadku karty kredytowej zestawienie transakcji)
   albo
   zaświadczenie z banku, zawierające informacje dotyczące spłacanego zobowiązania (kwota udzielonego kredytu/przyznanego limitu, saldo zadłużenia, data umowy oraz nr rachunku do spłaty)
   albo
   w przypadku, gdy kwota nowego zobowiązania tj. środki na spłatę zobowiązań oraz kredytu w Santander Bank Polska S.A. nie przekracza 30 tys. zł (z kredytowanymi składkami ubezpieczeniowymi oraz prowizją w przypadku kredytu gotówkowego) – „Oświadczenie klienta dotyczące spłacanych zobowiązań”.

Ogólne warunki otrzymania kredytu gotówkowego

 • zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletność i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym oddziale Santander Bank Polska S.A.),
 • posiadać zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.
 

 


Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Poznaj szczegóły:

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
od 3 miesięcy do 24 miesięcy
stałe
9,79%
od 25 miesięcy do 96 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,29 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 9,79% 2)
od 25 miesięcy do 96 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 9,79% 2)
od 25 miesięcy do 96 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 97 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 7,99% do 9,79% 2)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO4) dla kredytu Lżejsza rata wynosi 10,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 46 219,68 zł, całkowita kwota do zapłaty 62 868,01 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt kredytu 16 648,33 zł (w tym: prowizja 580,32 zł, odsetki 16 068,01 zł), umowa zawarta na okres 75 miesięcy, 74 miesięczne raty równe w kwocie 838,75 zł, ostatnia rata 800,51 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm