Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Pieniądze od ręki w Karcie kredytowej na start

Twoja pierwsza karta kredytowa na start, z pieniędzmi od ręki!
RRSO: 10,20%
Limit kredytowy 1000 – 4000 zł

Pieniądze w Karcie na start od ręki! Jak to zrobić?

Już w momencie składania wniosku o kartę kredytową możesz zlecić przelew środków z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany przez Ciebie rachunek (usługa Fast Cash). Dzięki temu zyskasz dostęp do pieniędzy nawet tego samego dnia, bez konieczności oczekiwania na dostarczenie karty i jej aktywowanie.

Dodatkowo w ramach promocji przez dwa lata od wydania karty zyskujesz:

 • 0 zł opłaty rocznej za obsługę karty w pierwszym roku,
 • 0 zł opłat miesięcznych za obsługę karty w drugim roku,
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów sieci Santander,
 • 0 zł za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej niż PLN,
 • 0 zł prowizji za uruchomienie usługi Ratio - dzięki której swoje zakupy i przelewy z rachunku karty kredytowej możesz rozłożyć na wygodne raty,

Pomagaj z kartą Visa Silver Akcja Pajacyk

 • Wystarczy, że będziesz płacić za codzienne zakupy kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” a cześć zysku z dokonywanych przez ciebie płatności przekażemy na program Pajacyk,
 • Pajacyk to program prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną, od 1998 finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych dla dzieci z najuboższych rodzin w Polsce,
 • Dowiedz się więcej o Programie Pajacyk.
Nota prawna

Z promocji „Pieniądze od ręki w Karcie na start”, która trwa do dnia 30.06.2019 mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska (Bank) warunki oceny zdolności kredytowej. Bank od wykorzystanej kwoty limitu w karcie kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. 10% w skali roku. Na całkowitą kwotę do zapłaty w całym okresie kredytowania, tj. 24 miesięcy w wysokości 2966,59 zł składają się: całkowita kwota kredytu 2600,00 zł oraz całkowity koszt kredytu 366,59 zł (w tym odsetki 366,59 zł). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,20%. Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Nieoprocentowany kredyt nie dotyczy wypłat z bankomatów. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 23.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu i regulamin promocji „Pieniądze od ręki w Karcie na start” dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 020 883 050 zł.

Usługa Fast Cash – zlecenie przelewu środków z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany przez klienta rachunek już w chwili wnioskowania o kartę kredytową; Dzięki temu klient zyskuje dostęp do środków w ramach limitu już po kilku minutach – bez konieczności oczekiwania na dostarczenie karty kredytowej i jej aktywowania.

Przelew z rachunku Karty Kredytowej – transakcja bezgotówkowa dokonywana z rachunku Karty Kredytowej za pośrednictwem usługi Santander internet lub aplikacji Santander mobile w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla usług Santander online limitów przelewów (usługa uruchamiana jest na podstawie odrębnej umowy usług Santander online i autoryzowana w trybie wskazanym szczegółowo w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych) lub inny przelew z rachunku Karty Kredytowej dokonywany przez Bank na zlecenie Posiadacza. Nie ma możliwości wykonania przelewu z rachunku Karty Kredytowej w celu: uznania rachunku innej Karty Kredytowej oraz dokonania doładowań telefonu, zleceń stałych, przelewów walutowych, zakładania lokat, operacji związanych z funduszami inwestycyjnymi Santander. Przelew jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy. Opłaty roczne i miesięczne oraz przewalutowanie transakcji stanowią obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach Banku.

Stan na dzień 01.01.2019 r.

 

Szczegóły oferty w Regulaminie promocji

 • Oferta dotyczy głównych kart kredytowych Visa Silver Akcja Pajacyk;
 • Limit kredytowy – 1000 zł - 4000 zł;
 • Nieoprocentowany kredyt do 54 dni (nie dotyczy wypłat z bankomatów);

Zobacz jak wiele zyskujesz dzięki jednej karcie:

 • Do 54 dni bez odsetek – możesz korzystać z nieoprocentowanego kredytu nawet do 54 dni (nie dotyczy wypłat z bankomatów),
 • Możesz zarządzać limitami transakcyjnymi na swojej karcie kredytowej
 • Wygodne płatności zbliżeniowe
 • Możliwość zrobienia przelewu z rachunku karty kredytowej – prosty i szybki przelew z rachunku karty na dowolny rachunek, w ten sposób możesz np. opłacić rachunek za prąd, gaz czy telefon
 • Możliwość skorzystania z programu Visa Oferty
 • Pieniądze dostępne od ręki – dzięki usłudze Fast Cash już w chwili wnioskowania o kartę kredytową możesz zlecić darmowy przelew środków z rachunku karty kredytowej na dowolne konto osobiste, zyskując dostęp do środków już w kilka minut od podpisania umowy.

Bezpieczeństwo:

 • Twoje transakcje kartą w internecie zabezpieczone są dodatkowo usługa 3D-Secure
 • Możesz skorzystać z usługi Chargeback, to - możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy jeżeli za towar/usługę zapłacono kartą i usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem – na podstawie procedury reklamacyjnej Bank możemy dochodzić Twoich racji przed drugą stroną transakcji
 • Możesz też skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Bezpieczna Karta

Aby zamówić kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk w ofercie „Pieniądze od ręki w karcie na start” wystarczy:

W momencie składania wniosku mieć ukończone 18 lat posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskiwać dochody w Polsce, złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk, ze złożoną dyspozycją Fast cash uzyskać w Banku pozytywną decyzję o wydanie w/w Karty kredytowej oraz zawrzeć z Bankiem Umowę o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej, na podstawie której zostanie wydana karta kredytowa Visa Silver Akcja Pajacyk oraz podpisać regulamin promocji.

Oferta skierowana jest do osób, które: w okresie ostatnich 4 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wydanie Karty kredytowej nie posiadały w Banku dowolnej głównej płatniczej karty kredytowej.

Usługa 3D-Secure – („Mastercard SecureCode” dla kart Mastercard lub „Verified by VISA” dla kart VISA) – zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie, u akceptantów oferujących korzystanie z tego rodzaju zabezpieczenia.

Promocja Karta Kredytowa na start

 

Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
Dla karty Mastercard World Elite obowiązuje oprocentowanie zmienne równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art.359 § 21 kodeksu cywilnego pomniejszonej o 5,01 punktów procentowych.
Visa Platinum 10,00% * 15,25%
World MasterCard 10,00% * 12,52%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 10,00% 14,61%
MasterCard Silver 10,00% 13,90%
Karta Kredytowa 123 10,00% 14,36%
Mastercard World Elite 4,99% 7,47%
 

* w przypadku zmiany typu karty WORLD (BIN 536388) oraz Platinum (BIN 552044) na kartę World MasterCard lub Visa Platinum oprocentowanie wynosi : dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej – 9%, dla transakcji gotówkowych – 10%.

Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
World MasterCard, Visa Silver „Akcja Pajacyk”, MasterCard Silver, Karta Kredytowa 123 7,99%
Visa Platinum 6,99%
Mastercard World Elite 4,99%
 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 23.07.2018 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia:
- limit kredytowy: 3 300,00PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 000,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 4 700,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 9 200,00 PLN dla kart World MasterCard, 15 900,00 PLN dla kart Visa Platinum.
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
- miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.
- limit kredytowy: 3 300,00PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 000,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 4 700,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 9 200,00 PLN dla kart World MasterCard, 15 900,00 PLN dla kart Visa Platinum, 100 000,00 PLN dla kart Mastercard World Elite,

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. W oddziale wybranym we wniosku podpiszesz umowę po pozytywnym zweryfikowaniu wymaganych dokumentów.
 5. Karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpiszesz umowę, a karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

Z oferty karty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska S.A. warunki oceny zdolności kredytowej. Pozostałe warunki uzyskania karty kredytowej dostępne są w Regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Zamów kartę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm