Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Aktualności o Inicjatywie Jessica 2013

Podpisanie ostatniej umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA

Dnia 30 grudnia 2013 roku podpisano w Warszawie ostatnią umowę na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa została podpisana pomiędzy BZ WBK S.A. a spółką DANA INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem realizacji projektu będzie budynek Stara Dana znajdujący się w Centrum Szczecina, który jest wpisany do rejestru zabytków i obecnie nie jest wykorzystywany. Po rewitalizacji budynku będzie się w nim znajdował hotel czterogwiazdkowy. W ramach hotelu, poza działalnością komercyjną stanowiącą źródło spłaty pożyczki Jessica, Pożyczkobiorca będzie realizował także działania społeczne, takie jak, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników, praktyki dla uczniów szkół branżowych.

Decyzja KI FROM o udzieleniu ostatniej pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA

Komitet Inwestycyjny FROM podjął pozytywną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki JESSICA, której wartość wykorzystuje pozostałą kwotę środków przekazanych FROM w zarządzanie. Podpisanie umowy na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA planowane jest w grudniu 2013 roku.

Podpisanie siódmej umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA

Dnia 16 grudnia 2013 roku podpisano w Szczecinie kolejną umowę na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa została podpisana pomiędzy BZ WBK S.A. a Firmą Budowlano-Handlowo-Usługową „MODEHPOLMO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt zakłada zakup nieruchomości i wykonanie prac rewitalizacyjnych, polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynków, w których efekcie powstanie obiekt o przeznaczeniu biurowo-usługowo-handlowym. Stałym elementem nawiązującym do historii obszaru będzie stworzenie ogólnodostępnej galerii zdjęć, związanych z zakładami Stoewer oraz FMS POLMO, co pozwoli na kultywowanie historii danego obszaru. Spółka planuje także organizację wydarzeń kulturalnych, bądź imprez społecznych, nawiązujących tematyką do byłych zakładów produkcyjnych.

Podpisanie szóstej umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica

Dnia 30 października 2013 roku podpisano w Szczecinie kolejną umowę na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa została podpisana pomiędzy BZ WBK S.A. a inwestorem Biurem Ochrony Osób i Mienia ALKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt zakłada wykonanie prac rewitalizacyjnych na danym obszarze, polegających na rozbiórkach i budowach, w efekcie których powstanie wysokiej klasy budynek o przeznaczeniu biurowo-usługowo-handlowym. W ramach realizowanego projektu Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o. zobowiązało się do wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-handlowej, a także do nieodpłatnego udostępniania sal konferencyjnych w budynku dla organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Dodatkowo planuje się utworzyć i zlokalizować w budynku zrealizowanym w ramach projektu spółdzielnię socjalną, która będzie zajmowała się szkoleniami i pomocą w zatrudnieniu osób wykluczonych społecznie.

Podpisanie piątej umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica

9 sierpnia 2013 roku podpisano w Szczecinie kolejną umowę na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa została podpisana pomiędzy BZ WBK S.A. a inwestorem MARK INVEST Sp. z o. o. W ramach przedmiotowego projektu Pożyczkobiorca objął inwestycją zabytkowy budynek dawnego kina Kosmos, który podlega obecnie ochronie konserwatorskiej i z uwagi na bardzo zły stan techniczny nie pełni aktualnie żadnej funkcji. Inwestor planuje zrewitalizować budynek i przystosować go na cele kulturalno-oświatowe a także, poprzez wybudowanie nowego energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego, odtworzyć historyczną zabudowę pierzei ulicy Wojska Polskiego. Przedmiotowa inwestycja, poza celami komercyjnymi, jakimi jest przeznaczenie pod wynajem całości powierzchni budynku biurowo-usługowego, zawiera też bardzo ważne dla inicjatywy JESSICA elementy społeczne, takie jak zagospodarowanie niszczejącego terenu o historycznej i sentymentalnej wartości dla mieszkańców Szczecina oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei przy ul. Wojska Polskiego. Ponadto, symboliczne połączenie zabytku, jakim jest kino Kosmos oraz nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie budynku, pozwoli wprowadzić na mapie Szczecina nową atrakcję dla zwiedzających – możliwość zwiedzania podziemi Kina Kosmos połączone z wystawą odrestaurowanych przedmiotów np. kamer, zdjęć.

Podpisanie kolejnej umowy o pożyczkę Jessica

Dnia 7 czerwca 2013 roku podpisano w Szczecinie kolejną umowę na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa została podpisana pomiędzy BZ WBK S.A. a inwestorem Gryf Strojny Sp. jawna.

Zaplanowana inwestycja obejmie przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu dawnej elektrowni miejskiej związaną ze zmianą sposobu użytkowania, głównie na cele usługowo-biurowe. W ramach projektu zaplanowano również utworzenie stałej ekspozycji historycznej, która będzie obrazować pierwotny kształt i funkcję obiektu oraz podkreśli zabytkowy, przemysłowy charakter budynku. Dodatkowo, na zewnątrz obiektu, w otoczeniu zieleni umieszczone zostaną kolejne plansze ekspozycyjne, które będą miały na celu przybliżenie turystom i mieszkańcom, dawnego charakteru starego miasta, bulwarów nadodrzańskich i dawnych fortyfikacji Szczecina. Stworzenie wnętrza urbanistycznego w formie uliczki o charakterze miejskim, pokrytej brukiem, nawiązać będzie do pierwotnej nawierzchni na terenie działki.

Podpisanie pierwszych umów o pożyczkę Jessica

Dnia 10 kwietnia 2013 roku podpisano w Szczecinie pierwsze umowy na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowy zostały podpisane pomiędzy BZ WBK S.A. a następującymi inwestorami: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch, CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Handlowe „SZACH” Krzysztof Dybowski.

Inwestycja realizowana przez PH Apis zakłada rewitalizację funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin poprzez przygotowanie dawnej papierni dla rozpoczęcia produkcji papieru. Realizacja inwestycji przyczyni się pośrednio do zwiększenia zatrudnienia, ożywienia społeczno-gospodarczego, poprawy wizerunku Skolwina, a także pośrednio do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i wzrostu jej bezpieczeństwa. Projekt podnosi wartość kulturową obszaru (obiekt papierni posiada wysoką wartość artystyczną i historyczną oraz ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków).

Projekt realizowany przez CSL obejmuje renowację oraz adaptację zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną. W wyniku realizacji projektu, w budynku będą zlokalizowane: biura wykorzystywane przez spółkę, lokal gastronomiczny; księgarnia („Kubryk literacki”) oferująca sprzedaż publikacji dotyczących Szczecina, jak również pamiątek związanych z miastem; pomieszczania wykorzystywane na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej (wielofunkcyjna sala tzw. „Mesa”), w której prowadzona będzie działalność: „Galerii Łasztownia”, „Kina Faktu”, „Mesy Biznesu”, „Muzeum - związane z budynkiem, miejscem, miastem”.

Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Szach” zakłada rewitalizację - rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU w Stargardzie Szczecińskim na funkcję usługowo-handlowo-biurową, z dodatkowymi funkcjami centrum kulturalnego. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmiany wizerunku obszaru „Śródmieście i Starówka” w Stargardzie Szczecińskim, który docelowo stanowić ma obszar przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i klientom oferowanych w mieście usług. Projekt odpowiada na zidentyfikowane problemy dla obszaru, wśród których wymienić można: wysokie i długotrwałe bezrobocie, wysoki stopień zdekapitalizowania istniejącej zabudowy, niski poziom przedsiębiorczości oraz zły stan zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia, ożywienia społeczno-gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu integracji społecznej oraz zwiększenia prestiżu danego obszaru.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm