Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Agro Pakiet

Pakiet dla indywidualnych rolników i właścicieli, dzierżawców dużych gospodarstw. Pozwala łatwo zarządzać pieniędzmi i oszczędzać na atrakcyjnych warunkach.

 
 • 0 zł za prowadzenie konta, gdy saldo będzie równe lub wyższe niż 5000 zł
 • 0 zł za wpłatę gotówki na konto przez posiadacza konta.
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą w bankomatach sieci Santander Bank Polska.
 • 0 zł w danym miesiącu za kartę Visa Business Electron, jeżeli Bank rozliczy w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash), dokonane tą kartą, na kwotę co najmniej 500 zł
 • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej:
  • 0 zł za przelewy przez internet na konto w Santander Bank Polska i tylko 1 zł za przelew internetowy ELIXIR do innych banków
  • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez Internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł. (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

 • kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, inwestycyjne, unijne, preferencyjne oraz kredyt technologiczny,
 • możliwość zabezpieczenia kredytów gwarancjami BGK - de minimis, COSME oraz FPK „Polfund,
 • specjalna oferta umożliwiająca efektywne lokowanie oszczędności lub nadwyżek ze sprzedaży płodów rolnych oraz leasing środków transportu, maszyn rolniczych
 • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych
 • możliwość negocjowania indywidualnego oprocentowania lokat terminowych w Oddziale Banku już od kwoty lokaty w wysokości 50.000 zł.
 • dostęp do wymiany walut w usługach bankowości elektronicznej w ramach eFX Wymiana Walut, umożliwiający wygodną wymianę walut online po korzystnych kursach
Wyszczególnienie czynności
Prowadzenie konta
Opłata za prowadzenie konta w PLN przy średniomiesięcznym saldzie konta równym lub wyższym 5000zł Bez opłat
Opłata za prowadzenie konta w PLN przy średniomiesięcznym saldzie konta poniżej 5000zł - miesięcznie 10,00 zł
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*
Na konto w Santander Bank Polska Bez opłat
Na konto w innym banku realizowany w systemie Elixir 1,00 zł

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)

Wyszczególnienie czynności
Opłata miesięczna za kartę Bez opłat/ 6,00 zł** Bez opłat/ 6,00 zł**
Wypłata gotówki kartą w bankomatach sieci Santander Bank Polska Bez opłat Bez opłat
Wypłata gotówki kartą w kraju, w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska Bez opłat*** 1,5% min. 5,00 zł

** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

*** Dotyczy kart wydanych od 2.05.2014 r. w Taryfie dla Agrobiznesu .

Wyszczególnienie czynności
Mini Firma Bez opłat
 

W tabeli zaprezentowano jedynie przykładowe opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe związane z danym typem rachunku bieżącego, dedykowanej karty płatniczej oraz usług bankowości elektronicznej. Pełna treść aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm znajduje się tutaj.

Co jest potrzebne, aby otworzyć konto?

Nie wymagamy skomplikowanych formalności – wystarczy przedstawić podstawowe dokumenty potwierdzające prowadzenie przez Ciebie działalności rolniczej:

 • Oświadczenie o podjęciu działalności wg wzoru Banku
 • Oryginał zaświadczenia o nadaniu/posiadaniu numeru NIP, jeśli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług
 • numer REGON - jeśli został nadany.
 • Dowód osobisty
 • Nakaz Płatniczy Podatku Rolnego (zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym z późniejszymi zmianami - Dz.U.1984 nr 52 poz.268) lub
 • Aktualną decyzję wymierzającą podatek rolny lub
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wydane przez Urząd Gminy lub
 • W przypadku dzierżawy gruntu Umowa dzierżawy gruntu rolnego z datą pewną (tj. m.in. potwierdzona przez urząd lub notariusza poprzez opatrzenie pieczęcią, złożenie podpisu i daty itd.) i oświadczenie Klienta czy spoczywa na nim obowiązek zapłaty podatku rolnego

W placówce

Zamów w placówce
 1. Odwiedź dowolny oddział Santander Bank Polska
 2. Doradca przedstawi szczegóły oferty i poinformuje o niezbędnych dokumentach.

Zamów

 • w placówce banku
 • przez telefon: (61) 885 1550
 • zamów rozmowę
 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm