Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Poręczenie POLFUND

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje poręczenia dotychczasowym oraz nowym Klientom Banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank. Otrzymanie kredytu lub gwarancji zabezpieczonych poręczeniem POLFUND uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez Bank na podstawie złożonego przez Państwa kompletu dokumentów.

 
 • Większa szansa na otrzymanie kredytu lub gwarancji - poręczenie zwiększa szansę na uzyskanie kredytu w Banku i jest bardzo dobrym zabezpieczeniem spłaty wszystkich rodzajów kredytów będących w ofercie Banku, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Poręczenia dostępne są również dla kredytów wyrażonych w walucie dla eksporterów uzyskujących wpływy walutowe.
 • Oszczędność czasu poprzez szybką procedurę uzyskania poręczenia - nie tracą Państwo czasu, gdyż wszelkie dokumenty oraz formalności są wypełniane i realizowane w najbliższym Oddziale Banku obsługującym firmy. POLFUND dla usprawnienia procesu decyzyjnego współpracuje na bieżąco z Doradcą, przesyłając wnioski i dokumenty on-line, dlatego decyzja wydawana jest maksymalnie do 2 dni od daty złożenia wniosku.
 • Elastyczność poręczeń POLFUND - oferta dostosowana jest do Państwa oczekiwań, poręczenia udzielane są na warunkach rynkowych, preferencyjnych w ramach programów wsparcia EFI lub zupełnie darmowych poręczeń z programów JEREMIE (z pomocą de minimis) w wybranych województwach.
 • Niskie koszty poręczenia - rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie oferty poręczeniowej jest BEZPŁATNE, opłata za udzielenie poręczenia pobierana jest po jego uzyskaniu, poręczenia z programów JEREMIE (z pomocą de minimis) w wybranych województwach są bezpłatne.
 • Fachowa obsługa - zapewniona przez Doradców Banku, którzy bezpośrednio współpracują ze Specjalistami ds. poręczeń.
 • Nowe możliwości - POLFUND wspiera Państwa działalność nie tylko udzielając poręczeń zabezpieczających rozwój Państwa firm i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, lecz również poprzez ogólnopolskie, bezpłatne warsztaty skierowane dla przedsiębiorców pn. „Akademia Przedsiębiorcy”.

W ramach oferty POLFUND dostępne są następujące rodzaje poręczeń:

Poręczenie standardowe

Polecane w każdej sytuacji, gdy Bank oczekuje zabezpieczenia kredytu, a przedsiębiorca nie posiada wystarczającego majątku na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu lub nie chce angażować własnego majątku na zabezpieczenie.

Poręczenie pomostowe i o charakterze pomostowym

Dedykowane przedsiębiorcom poszukującym zabezpieczenia m.in.: do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości, zastawu lub ukończenia inwestycji.

Poręczenie dla kredytów "unijnych"

Dedykowane przedsiębiorcom zamierzającym skorzystać z kredytu inwestycyjnego z dotacją Unii Europejskiej.

Poręczenie dla gwarancji

Dedykowane przedsiębiorcom poszukującym dodatkowego lub alternatywnego zabezpieczenia gwarancji bankowej bez angażowania własnych środków. Skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.

Poręczenie EKSPORT

Dedykowane przedsiębiorcom uzyskującym wpływy z eksportu na poziomie minimum 30%. W tym przypadku istnieje również możliwość uzyskania poręczenia dla kredytu dewizowego.

Poręczenia udzielane w ramach funduszy unijnych

Polecane przedsiębiorcom posiadającym utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Poręczenia udzielane na preferencyjnych warunkach w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI/COSME) oraz darmowe poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE dystrybuowane w wybranych województwach w ramach dostępności środków.

Szczegóły dotyczące oferowanych przez POLFUND poręczeń dostępne są na stronie internetowej www.polfund.com.pl oraz w oddziałach Santander Bank Polska S.A. i POLFUND FPK S.A.

Wysokość opłat uzależniona jest od nadanej klasy ryzyka Banku i/lub Funduszu.

Opłaty dla poręczeń standardowych:

 • jednorazowa (wstępna): od 0,50% kwoty poręczenia
 • kwartalna: od 0,30% kwoty poręczenia

Opłata dla poręczeń pomostowych:

 • 0,15%-0,25% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN-250 PLN/msc)
  – zależnie od sytuacji, dla której poręczenie jest wymagane; na czas ustanowienia docelowego zabezpieczenia lub innych sytuacji okresowego braku zabezpieczenia

Opłata dla poręczeń JEREMIE:

 • Poręczenie darmowe, bez względu na termin jego ważności (poręczenie z pomocą de minimis)

Opłaty dla poręczeń włączonych do programu regwarancji EFI:

 • kwartalna: od 0,30% kwoty poręczenia.

W każdym przypadku istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków w zakresie opłat, w tym w ramach promocji i programów wsparcia POLFUND.

 • Poręczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje kredytów dostępne w Banku oraz gwarancje bankowe (np. zapłaty za towar lub usługę, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, celna, przetargowa - wadialna, rękojmi lub spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku).
 • POLFUND poręcza wszystkie rodzaje kredytów i gwarancji wyrażone w złotych polskich, wyjątkowo także produktów w walutach obcych znajdujących się w ofercie Banku.
 • Alternatywna forma zabezpieczenia - poręczenie POLFUND może być doskonałą alternatywą dla innych zabezpieczeń, jak również brakiem konieczności ustanawiania zabezpieczenia na majątku firmy. Jednocześnie poręczenie POLFUND może uzupełniać inne zabezpieczenia np. gwarancję de minims lub inne rodzaje zabezpieczeń.
 • Wysoki poziom poręczenia - maksymalny poziom poręczenia wynosi 80% wnioskowanego kredytu lub gwarancji (z wyłączeniem odsetek, prowizji i innych kosztów kredytowych).
 • Elastyczne warunki - maksymalna kwota poręczenia jest uzależniona od potrzeb Przedsiębiorcy i wynosi 3 mln PLN.
 • Długi okres ważności - okres ważności poręczenia wynosi do 8 lat.
 • Decyzja o poręczeniu- standardowo od 1 do 2 dni.
 • Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest weksel in blanco.

Jak zamówić?

Aby otrzymać Poręczenie POLFUND wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Santander Bank Polska S.A.. Doradca przedstawi szczegóły oferty i poinformuje o niezbędnych dokumentach.

Zamów kredyt

 • w placówce banku
 • przez telefon: (61) 885 1550
 • zamów rozmowę
 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm