Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Gwarancja de minimis

Udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Gwarancje te udzielane są na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, w tym w rachunku bieżącym w ramach Funduszu Gwarancyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i kredytu inwestycyjnego,
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • nieobciążanie własnego majątku na rzecz banku udzielającego kredyt – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności związanych z  udzieleniem kredytu i gwarancji,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji.
 • przeznaczona jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z definicją unijną, posiadających zdolność kredytową,
 • jest udzielana maksymalnie do 27 miesięcy w przypadku kredytów na działalność bieżącą, a w przypadku kredytów inwestycyjnych do 99 miesięcy,
 • zabezpiecza maksymalnie 60% kwoty kredytu, a jej kwota nie może być wyższa niż  3,5 mln zł,
 • gwarancja nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco kredytobiorcy.
 • z tytułu otrzymanej gwarancji de minimis kredytobiorca zapłaci opłatę prowizyjną na rzecz BGK,
 • wysokość opłaty prowizyjnej z tytułu otrzymanej gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty roczny okres gwarancji,
 • opłata prowizyjna pobierana jest z góry za okresy roczne funkcjonowania gwarancji.

 

Aby otrzymać zabezpieczenie kredytu w ramach portfelowej gwarancji de minimis BGK wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Banku Zachodniego WBK S.A. i do wniosku o udzielenie kredytu dołączyć wniosek o udzielenie gwarancji de minimis.

 

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Zamów kredyt

 • w placówce banku
 • przez telefon: (61) 885 1550
 • zamów rozmowę
 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm