Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Pakiet Moja Firma Plus

Pakiet Moja Firma Plus oferuje dodatkowe możliwości wygodnego zarządzania finansami firmy przez internet. Usprawnisz rozliczenia Twojej firmy, skorzystasz z większych limitów transakcji i wiele więcej!

 
 • stały dostęp do rachunków firmy dla wielu użytkowników
  Pakiet umożliwia stały (24h na dobę) dostęp do rachunków firmy przez Internet, telefon stacjonarny lub komórkowy - nawet dla 50 użytkowników. Użytkownicy mogą pracować jednocześnie oraz w różnych lokalizacjach geograficznych.
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników
  Dla każdego z użytkowników można określić indywidualne uprawnienia dostępu do rachunków i do wykonywania operacji oraz limity transakcji. Uprawnienia mogą być nadawane w oddziale lub przez użytkowników z prawami administratora w usłudze Moja Firma plus. Dyspozycje dotyczące rachunków zlecane są przez użytkowników zgodnie z ich kompetencjami i rolami jako pracowników firmy.
 • dwuosobowa akceptacja przelewów
  Pakiet umożliwia dokonywanie przelewów wymagających podpisu dwóch osób tzw. "podpis na 2 ręce„. W oddziale definiuje się pary użytkowników uprawnionych do podpisywania transakcji.
 • wyższy dzienny limit transakcji
  Można ustalić wyższy limit transakcji potwierdzanych smsKodem lub tokenem - do 100.000.000 zł (w standardowych usługach Mini Firma limit wynosi 1.000.000 zł).
 • dodatkowe typy przelewów
  Pakiet umożliwia dokonywanie przelewów płacowych a także operacji kupna i sprzedaży walut po kursie negocjowanym (eFX).
 • wymiana danych z systemami funkcjonującymi w firmie
  Dostępne są funkcje eksportu i importu danych (przelewy, odbiorcy, wyciąg w formacie MT940).
 • wysokie bezpieczeństwo
  Nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa - w celu dodatkowego zabezpieczenia transakcje potwierdza się używając specjalnego urządzenia szyfrującego (tokena) lub smsKodu.
 • oszczędność pieniędzy
  Nie ma konieczności ponoszenia kosztów na instalację dodatkowego oprogramowania. Opłaty za wszystkie operacje dokonywane przez internet są niższe niż przy ich realizacji w sposób tradycyjny.
 • oszczędność czasu i wygoda użytkowania
  Wszystkie dyspozycje można zlecić przez internet o dowolnej porze, niezależnie od godzin otwarcia oddziału Banku.

Jeszcze większe możliwości w usłudze Moja Firma plus »

Funkcjonalność pakietu:

Informacje o rachunkach własnych:

 • saldo i dane szczegółowe posiadanych rachunków bieżących oraz lokat terminowych
 • historia operacji na rachunkach własnych z ostatnich 12 miesięcy
 • kursy walut (aktualnych i archiwalnych)
 • eWyciąg – pobieranie elektronicznego wyciągu dla posiadanych rachunków
 • zamawianie papierowych potwierdzeń transakcji

Operacje na rachunkach własnych:

 • przelewy na rachunki własne (także zakup i sprzedaż walut)
 • zakładanie i likwidacja lokat (także walutowych)
 • uruchomienie i spłata kredytu rewolwingowego

Regulowanie płatności:

 • przelewy na rachunki obce złotowe (w tym ZUS i organów podatkowych), także z przyszłą datą realizacji
 • przelewy na rachunki walutowe w bankach zagranicznych
 • kursy walut (aktualnych i archiwalnych)
 • zlecenia stałe przelewu na rachunek obcy
 • bezpieczne płatności w wybranych sklepach internetowych (usługa Przelew24)
 • zasilanie kont bezabonamentowych telefonów komórkowych (pre-paid)

Transakcje walutowe

Klientom instytucjonalnym udostępniamy możliwość dokonywania transakcji walutowych w usłudze e-FX:

 • możliwość zakupu/sprzedaży walut bezpośrednio z poziomu przeglądarki
 • błyskawiczna reakcja na zmiany kursów
 • precyzyjna kontrola nad historią zleceń, zaawansowane raportowanie
 • wygodne funkcje analityczne
 • brak konieczności zakładania dodatkowych rachunków pomocniczych – transakcje są dokonywane z rachunków własnych Klienta w Santander Bank Polska S.A.
 • automatyczne rozliczenie transakcji po zapewnieniu środków na rachunku
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów
 • niezwłoczne potwierdzenie zawarcia transakcji określające jej warunki udostępniane w systemie Moja Firma plust
 • wykresy kształtowania się uśrednionych kursów Santander Bank Polska S.A. w przeszłości oraz krótkie informacje dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej

Przelewy płacowe

Usprawnienia pomagające wygodniej prowadzić rozliczenia finansowe firmy:

 • typ transakcji i paczek – importowanie danych z zewnętrznego systemu księgowego
 • oddzielenie i ukrycie przelewów wynagrodzeń od pozostałych – poufność umów zawartych z pracownikami
 • ułatwienie obsługi powtarzających się wypłat do tych samych odbiorców
 • oddzielenie przelewów płacowych od innych transakcji, zgodnie z wymaganiami KP
 • prostsza obsługa typowych, powtarzających się transakcji
 • skuteczne wsparcie dla wewnętrznych systemów kadrowo-płacowych

Funkcjonalność:

 • lista pracowników - obejmuje dowolną ilość pracowników firmy, wraz z ich danymi osobowymi, adresowymi i zestawieniem ich rachunków bankowych. Pakiet usług Moja Firma plus umożliwia nadanie statusów aktywny/nieaktywny danym pracownikom.
 • import pracowników - funkcjonalność pomocna w obsłudze systemu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego. Dane do importu możesz przygotować za pomocą nowego arkusza kalkulacyjnego, który szybciej i dokładniej sprawdza dane przed wysłaniem do pliku. Po dokonaniu importu masz możliwość dokładnego przeanalizowania stanu zaimportowanych danych.
 • szablony listy płac - dzięki tej usłudze możesz tworzyć listy płac, z których generowane są polecenia przelewów zgrupowane w paczki. Możesz zdefiniować dowolną ilość szablonów aktywnych/nieaktywnych w systemie.
 • przelew jednorazowy - funkcja pomocnicza, dzięki której możesz dokonywać jednorazowych wypłat dla odbiorców wybranych z listy pracowników.

Dodatkowe funkcjonalności Przelewów płacowych:

 • Maskowanie transakcji płacowych w historii rachunku (z paczek płacowych lub przelewu jednorazowego) tak, by osoby bez uprawnień nie mogły poznać ich kwot.
 • Wyciągi mogą być indywidualnie udostępniane (dzięki nowym uprawnieniom użytkownik może widzieć historię rachunku a nie widzieć wygenerowanego do tego rachunku e-Wyciągu)
 • Funkcja grupowania przelewów płacowych. Sekwencja przelewów płacowych pochodzących z jednej paczki płacowej może być zsumowana w e-Wyciagu w jeden wpis –kwoty indywidualnych przelewów są niewidoczne.
 • Paczki płacowe widoczne tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Nie mogą zawierać transakcji innych niż płacowe (ważne funkcjonalność przy importowaniu).

Masz kontakt z Bankiem

 • Kontaktujesz się z Doradcami pod numerem +48 61 856 54 84 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00-18:00 (opłata wg cennika operatora)

Jak zamówić:

Aby zostać posiadaczem pakietu Moja Firma plus wystarczy odwiedzić jeden z naszych oddziałów i podpisać Umowę usług bankowości elektronicznej.

 • Z wygodnego zarządzania finansami firmy można korzystać natychmiast po podpisaniu umowy.
 • Nie dokonuje się instalacji żadnego oprogramowania w firmie.
 • Wystarczy komputer z przeglądarką internetową min. IE 5.5
 • Miesięczna opłata za pakiet Moja Firma plus wynosi tylko 55 zł.
Logowanie
E-wyciąg
Historia
Import
Przelewy
Token
Paczki
Błędne przelewy
Konfiguracja u klienta:
Bazy pracowników

Zamów

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm