Infolinia: 1 9999

FATCA - przepisy dla Banku i jego Klientów

Podstawowe informacje Najczęstsze pytania Oświadczenia FATCA Kontakt

Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard (CRS) i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

FATCA w polskich przepisach

Obowiązki wynikające z FATCA

Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na klientów tych instytucji. Głównymi obowiązkami wynikającymi z FATCA dla instytucji finansowych są:

 • identyfikowanie wśród swoich klientów tzw. osób amerykańskich, które posiadają obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych
 • coroczne przekazywanie informacji o rachunkach tych osób amerykańskich do organu upoważnionego przez Ministra Finansów.

Obowiązki wynikające z FATCA dla klientów sprowadzają się do przekazania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez instytucje finansowe.

Informacja na temat zgodności Santander Bank Polska z FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA, Santander Bank Polska został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

 

Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Model: IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): B64D0N.00500.ME.616
Status FATCA: Reporting Model 1 FFI

Najczęściej zadawane pytania

 • Kiedy FATCA weszła w życie?

  Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

 • Jakie instytucje podlegają postanowieniom FATCA?

  Regulacje FATCA są obligatoryjne dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne). Należy mieć jednak na uwadze, że podejście poszczególnych instytucji finansowych do wdrożenia FATCA może być różne – np. klienci mogą zostać poproszeni o określenie swoich obowiązków podatkowych na różnych formularzach.

 • Jacy klienci podlegają regulacjom FATCA?

  Regulacjom FATCA podlegają klienci indywidualni i firmowi

 • Czemu inny bank, z którego usług korzystam, poprosił mnie o inne dokumenty niż Santander Bank Polska?

  Każdy bank, instytucja finansowa podlegająca regulacjom FATCA samodzielnie decyduje o formach pozyskiwania przez klientów informacji niezbędnych do określenia statusu FATCA. W związku z tym mogą występować różnice w dokumentacji wymaganej przez poszczególne instytucje.

 • Czy zbieranie informacji wymaganych przez FATCA jest jednorazowe?

  W większości przypadków zebranie informacji jest jednorazowe. W szczególnych przypadkach, w przypadku gdy zmienią się dane dotyczące Państwa rachunku, bank może być zobowiązany do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych danych lub dokumentów.

 • Kiedy bank będzie musiał przekazać informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?

  Regulacja FATCA ma na celu zapobieganie unikania przez osoby posiadające obowiązki podatkowe w USA. Santander Bank Polska przekazuje do wskazanego przez Ministra ds. finansów organu informacje dotyczące rachunków posiadanych przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w USA. Dodatkowo obowiązek raportowania dotyczytakże klientów, którzy nie przekazali w terminie do banku dodatkowych informacji lub dokumentów wymaganych przez bank.

 • Jakie informacje są przekazywane do organów podatkowych?

  Zakres informacji jakie są przekazywane do lokalnych organów podatkowych dotyczą klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN – amerykański numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 • Jakich informacji lub dokumentów może oczekiwać ode mnie bank?

  Dla klientów indywidualnych bank wymaga określenia, czy posiadają oni obowiązki podatkowe w USA. Dodatkowo klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności kraj i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Klienci firmowi w wyniku analizy posiadanych przez bank danych zostali sklasyfikowani do odpowiedniego statusu FATCA. Dla części klientów wymagane było złożenie oświadczenia FATCA wskazującego określony status klienta.

 • Czy otrzymam od banku wszystkie konieczne formularze do wypełnienia?

  Tak.

 • Czy wymagane informacje lub dokumenty związane z FATCA będę musiał przekazać w określonym terminie?

  Z reguły dodatkowe informacje będą zbierane bezpośrednio w trakcie procesów sprzedażowych lub aktualizowania danych. W wyjątkowych sytuacjach klienci zostaną poinformowani o dostarczenie dodatkowej dokumentacji osobną korespondencją lub poprzez kontakt z doradcą. W takim przypadku zostaną poinformowani o wymaganym terminie dostarczenia.

 • Co się stanie jeśli nie przekażę informacji/dokumentów wymaganych na mocy FATCA?

  Zgodnie z wymogami regulacji FATCA Santander Bank Polska oraz każda instytucja finansowa w Polsce podlegająca FATCA są zobowiązani przekazać do wyznaczonych organów informacje o rachunkach klientów, którzy nie przekazali w terminie wymaganej dokumentacji lub informacji.

 • Co zrobić, jeśli podlegam przepisom FATCA?

  Regulacjom FATCA podlegają wszyscy klienci, jednak niektórzy z nich w mniejszym zakresie. Wszyscy klienci, którzy będą musieli dostarczyć dodatkowe informacje lub dokumenty zostaną o tym poinformowani w trakcie procesów sprzedażowych/aktualizowania danych/odrębną komunikacją. Niezmiernie istotne jest aby każdy klient, który otrzyma taką prośbę dostarczył wymagane dokumenty i informacje terminowo.

 • Kiedy posiadam obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (osoba indywidualna)?

  Klient (osoba indywidualna) posiada obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba:
  • Posiada obywatelstwo USA i nie zrzekła się go lub
  • Otrzymała Zieloną kartę lub
  • Przebywała na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz) lub
  • Posiada ośrodek interesów życiowych w USA (np. miejsce zamieszkania w USA).

  Prosimy pamiętać, że Santander Bank Poska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

 • Jaki typ/status klienta jest dla mnie odpowiedni (firmy)?

  Statusy FATCA Klienta firmowego

 • Podobne informacje należy przekazać w związku z przepisami FATCA, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma regulacjami?

  Jeśli klient dostarczył informacji dla potrzeb ustawy FATCA, Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

  FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o m.in. obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

Oświadczenia

Typ klienta
Formularz oświadczenia FATCA/CRS
FATCA/CRS Declaration
Klienci indywidualni(w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnicy, wolne zawody)
Klienci firmowi (z wyłączeniem spółek cywilnych) wraz z osobami kontrolującymi
Spółki cywilne wraz z osobami kontrolującymi

Kontakt

Prosimy pamiętać, że Santander Bank Polska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Santander Bank Polska prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@santander.pl.

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm